2008-09-18

Mont Blanc

今天天氣暖和,陽光普照,山下度假小鎮Chamonix氣溫應有二十度。山上也不太冷,當然,時維夏末,更不用指望下雪。不過,視野清晰,周邊高峰姿態各異,嘆為觀止,不同上次在日本新穗高,漫天飄雪,玩個不亦樂乎,唯視野則一片糢糊。